Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Inbjudan till Vitrolife Groups kapitalmarknadsdag den 12 december 2023

15:00 / 30 November 2023 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) välkomnar investerare och analytiker till kapitalmarknadsdag den 12 december 2023 kl. 10.00-15.30 i Stockholm.

Bronwyn Brophy, VD och koncernchef, och Patrik Tolf, CFO, kommer att tillsammans med ledande experter inom reproduktiv hälsa och IVF klinikchefer att dela med sig av sina tankar om framtiden för infertilitetsvård runt om i världen. Företagets ledning kommer att presentera den nya företagsstrategin för att driva hållbar, lönsam tillväxt, genom att kapitalisera på de övergripande marknadstrenderna och utnyttja Vitrolife Groups styrkor och förmågor. De kommer också att diskutera sina planer för att få in mer välbehövlig innovation på marknaden för reproduktiv hälsa.

För mer information om kapitalmarknadsdagen, inklusive agenda och talare, besök https://www.vitrolifegroup.com/en/investor-relations/presentations/capital-markets-update-2023. Välkommen att delta på evenemanget, där du också kan besöka Vitrolife Group Marketplace, på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm. Anmälan senast den 7 december via investors@vitrolife.com.En webbsändning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida, med början 15 minuter före presentationens starttid. En inspelning kommer senare att finnas tillgänglig. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på engelska.

Göteborg 30 november 2023
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/