Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2021

10:30 / 3 February 2022 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: onsdagen den 16 februari 2022 kl. 10.00.
Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2030 095709
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 9477484
Möteskod: 9477484
Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Patrik Tolf, CFO
Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.
Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 9477484.
Göteborg 3 februari 2022
VITROLIFE AB (publ)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/