Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Telefonkonferens avseende delårsrapport

09:00 / 18 October 2022 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - september 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: torsdag den 27 oktober 2022 kl. 10.00.
Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0) 8 5051 0086
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 33 0551 0211
Konferensnamn: Vitrolife AB, Interim Report Q3, 2022
Konferenskod: 4626923#
Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Patrik Tolf, CFO
Ett pressmeddelande med delårsrapporten kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.
Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 20 3451 9993 (internationellt), användarkod 4626923#.
Göteborg 18 oktober 2022
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 150 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/