Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolifes återköpsprogram avslutat

08:30 / 19 July 2021 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har under perioden 15 juli 2021 till och med den 16 juli 2021 återköpt sammanlagt 52 568 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Vitrolifes förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP2021. Återköpsprogrammet, som Vitrolife offentliggjorde den 14 juli 2021, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier (52 568) har återköpts.

Återköpsprogrammet har genomförts i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden 15 juli 2021 till och med den 16 juli 2021 har aktier återköpts enligt nedan:

2021-07-15:
Aggregerad daglig volym (antal aktier): 26 284
Viktat genomsnittspris per dag (SEK): 434,1554
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK): 11 411 341

2021-07-16:
Aggregerad daglig volym (antal aktier): 26 284
Viktat genomsnittspris per dag (SEK): 434,1478
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK): 11 411 141
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Vitrolifes räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Vitrolifes innehav av egna aktier till 52 568 aktier. Det totala antalet aktier i Vitrolife uppgår till 118 195 878 aktier.

Göteborg 19 juli 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/