Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2021: Återhämtning och god lönsamhet

08:00 / 22 April 2021 Vitrolife Press release

Första kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 379 MSEK (334), motsvarande en ökning med 14 procent i SEK. Försäljningen ökade med 20 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 163 MSEK (116), motsvarande en marginal om 43 procent (35). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 10 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 119 MSEK (80), vilket gav ett resultat per aktie om 1,09 SEK (0,74).

Göteborg 22 april 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/