Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2020: Stark avslutning på ett turbulent år

08:00 / 10 February 2021 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 382 MSEK (409), motsvarande en minskning med 7 procent i SEK. Försäljningen var oförändrad i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 164 MSEK (160), motsvarande en marginal om 43 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 21 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 108 MSEK (96), vilket gav ett resultat per aktie om 0,99 SEK (0,89).
Helåret 2020
  • Försäljningen uppgick till 1 246 MSEK (1 480), motsvarande en minskning med 16 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 13 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 454 MSEK (587), motsvarande en marginal om 36 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 24 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 288 MSEK (384), vilket gav ett resultat per aktie om 2,64 SEK (3,53).
Efter periodens utgång
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 87 MSEK (-) motsvarande 0,80 SEK (-) per aktie.
  • Stämning erhållen avseende påstått patentintrång rörande Time-lapse i Tyskland.

Göteborg 10 februari 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/