Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolifes VD avyttrar del av aktieinnehavet

10:50 / 7 December 2021 Vitrolife Press release

Vitrolifes VD Thomas Axelsson har idag avyttrat 38 300 aktier till ett värde om 18,7 MSEK. Det kvarvarande antal aktier uppgår till 13 000 aktier.

"Vitrolife-aktien har utvecklats mycket positivt sedan jag förvärvade aktierna 2012 och jag väljer därför att realisera en del av vinsten av privatekonomiska skäl", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife AB. Transaktionen kommer att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Göteborg 7 december 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern för medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster för reproduktiv hälsovård tillsammans med tjänster som tillhandahåller individanpassad genetisk information för att förbättra klinisk praxis inom infertilitet, kvinnors hälsa och sällsynta sjukdomar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen. Dess produkter, tjänster och lösningar finns tillgängliga på mer än 110 marknader genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Koncernen har en bred erfarenhet inom fertilitetsområdet med en avancerad forskningskapacitet. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/