Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife genomför förändringar i bolagets ledning efter förvärvet av Igenomix

13:00 / 1 December 2021 Vitrolife Press release

Den 30 november 2021 slutförde Vitrolife AB (publ) förvärvet av Igenomix, som ett led i detta genomförs förändringar i bolagets ledning som träder i kraft 1 januari 2022.

Bolagets ledande befattningshavare kommer per den 1 januari 2022 att bestå av:

Thomas Axelsson, President and Chief Executive Officer
Group Functions:
Francisco Jiménez, SVP Strategy & Corporate Development
Karin Koritz Russberg, SVP HR & Sustainability
Carlos Simón, Chief Scientific Officer
Patrik Tolf, Chief Financial Officer
Business Areas:
Claus Bisgaard, SVP Vitrolife Technology
Ricardo Capella, SVP Igenomix
Maria Forss, SVP Vitrolife Consumables
Business Functions:
Rickard Ericsson, SVP Vitrolife Sales & Marketing
Francisco Rodriguez, SVP Igenomix Affiliates

Göteborg 1 december 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern för medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster för reproduktiv hälsovård tillsammans med tjänster som tillhandahåller individanpassad genetisk information för att förbättra klinisk praxis inom infertilitet, kvinnors hälsa och sällsynta sjukdomar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen. Dess produkter, tjänster och lösningar finns tillgängliga på mer än 110 marknader genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Koncernen har en bred erfarenhet inom fertilitetsområdet med en avancerad forskningskapacitet. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/