Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ändring av antal aktier och röster i Vitrolife AB (publ)

17:30 / 30 December 2021 Vitrolife Press release

I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman den 20 oktober 2021 har Vitrolife AB (publ) emitterat 17 251 312 nya aktier. Per den 30 december 2021, efter nyemissionen, uppgår antalet aktier och röster i Vitrolife AB till 135 447 190.

Göteborg 30 december 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern för medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster för reproduktiv hälsovård tillsammans med tjänster som tillhandahåller individanpassad genetisk information för att förbättra klinisk praxis inom infertilitet, kvinnors hälsa och sällsynta sjukdomar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen. Dess produkter, tjänster och lösningar finns tillgängliga på mer än 110 marknader genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Koncernen har en bred erfarenhet inom fertilitetsområdet med en avancerad forskningskapacitet. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/