Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolifes expanderar inom Genomics i Asien

16:30 / 25 November 2021 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har idag meddelat att bolaget kommer att expandera sin distribution av kit för genetiska tester till nya marknader i Asien (exklusive Kina) i enlighet med partnerskapsavtalet med Illumina som tillkännagavs i oktober 2018. Den geografiska expansionen följer den kommersiella lanseringen av EmbryoMap under andra kvartalet i år och medför en betalning på 3 miljoner USD (cirka 27 miljoner SEK) till Illumina för de utökade rättigheterna. EmbryoMap har utvecklats av Vitrolife för användning på Illumina sekvenseringsinstrument.

Vitrolife förväntar sig att den förvärvade verksamheten kommer att tillföra mer än 50 miljoner SEK i intäkter 2022 och ha en marginell positiv inverkan på vinsten per aktie.

Göteborg 25 november 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/