Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife utser Patrik Tolf till ny CFO

08:30 / 21 October 2021 Vitrolife Press release

Patrik Tolf har utsetts till ny CFO för Vitrolife AB (publ) och tillträder tjänsten den 1 januari 2022. Patrik är idag interim CFO på Karolinska Universitetssjukhuset. Patrik är 51 år och civilekonom och har tidigare bland annat haft ledande finansbefattningar inom Volvo Car Group och Saab AB (publ).

"Vi är glada att kunna välkomna Patrik Tolf till Vitrolife och vår koncernledning och vi ser fram emot att dra nytta av Patriks breda operationella och strategiska erfarenhet i bolagets fortsatta tillväxtresa", säger Thomas Axelsson, VD.

Patrik Tolf ersätter Mikael Engblom som kvarstår som CFO till dess att Patrik tillträder.

Göteborg 21 oktober 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/