Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

16:00 / 20 October 2021 Vitrolife Press release

På Vitrolifes extra bolagsstämma idag beslutades bl.a. följande:
  • Apportemission enligt styrelsens förslag med syfte att finansiera förvärvet av Igenomix.

  • Vesa Koskinen, partner på EQT, väljs in i styrelsen som utökas med en ledamot. Styrelsearvodet ökas till följd av den extra ledamoten. Beslutet är villkorat av att apportemissionen genomförs.

Göteborg 20 oktober 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/