Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Telefonkonferens avseende delårsrapport

08:30 / 9 April 2020 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: torsdagen 23 april 2020 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67  
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 3155179
 

Deltagare från Vitrolife är:Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, CFO
Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 3155179.

Göteborg 9 april 2020

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/