Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2019: Hög tillväxt inom Time-lapse

08:30 / 6 February 2020 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 409 MSEK (320), motsvarande en ökning med 28 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 21 procent varav 11 procent utgjorde organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 160 MSEK (135), motsvarande en marginal om 39 procent (42). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 7 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 96 MSEK (84), vilket gav ett resultat per aktie om 0,89 SEK (0,77).
Helåret 2019
  • Försäljningen uppgick till 1 480 MSEK (1 151), motsvarande en ökning med 29 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 22 procent varav 12 procent utgjorde organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 587 MSEK (479), motsvarande en marginal om 40 procent (42). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 37 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 384 MSEK (311), vilket gav ett resultat per aktie om 3,53 SEK (2,85).
Efter periodens utgång
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 114 MSEK (92) motsvarande 1,05 SEK (0,85) per aktie.

Göteborg 6 februari 2020
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/