Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019: Hög tillväxt och god lönsamhet

08:30 / 12 July 2019 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 381 MSEK (283), motsvarande en ökning med 34 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 29 procent varav 18 procent utgjorde organisk tillväxt.

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 146 MSEK (116), motsvarande en marginal om 38 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 7 MSEK.

  • Nettoresultatet uppgick till 95 MSEK (80), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (0,73).

  • Förvärv och samarbetsavtal avseende teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens. Den initiala köpeskillingen uppgick till 56 MSEK.

  • Förvärv av rörelsen från Parallabs Ltd. Den initiala köpeskillingen uppgick till 24 MSEK.

Första halvåret:
  • Försäljningen uppgick till 693 MSEK (547), motsvarande en ökning med 27 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 20 procent varav 11 procent utgjorde organisk tillväxt.

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 273 MSEK (222), motsvarande en marginal om 39 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 21 MSEK.

  • Nettoresultatet uppgick till 181 MSEK (151), vilket gav ett resultat per aktie om 1,66 SEK (1,39).

Göteborg 12 juli 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/