Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife har mottagit order om 20 EmbryoScope+ till ledande klinik i Kina

08:30 / 2 May 2019 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) erhöll i mars marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i Kina. Bolaget har nu mottagit order om 20 EmbryoScope+ att installeras hos en ledande klinik i Kina under andra kvartalet. Ordern utgör den största enskilda beställningen av EmbryoScope+ hittills för Vitrolife.

EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. Vitrolife erhöll i mars marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i Kina, världens största marknad mätt i antal IVF-behandlingar. Den erhållna ordern omfattar 20 EmbryoScope+ time-lapseinkubatorer som ger en time-lapsekapacitet om cirka 15 000 behandlingar per år, den högsta time-lapsekapaciteten på en enskild klinik i världen. Ordern väntas levereras och redovisas under andra kvartalet. "Det är mycket glädjande att erhålla denna prestigeorder som en följd av marknadsgodkännandet under det första kvartalet", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.  

Göteborg 2 maj 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/