Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife förvärvar rörelsen från distributören Parallabs i Storbritannien

12:00 / 10 May 2019 Vitrolife Press release

Vitrolife har idag förvärvat rörelsen från Parallabs Ltd, bolagets distributör i Storbritannien och Irland för EmbryoScope time-lapsesystem, och stärker därmed närvaron i Storbritannien och Irland.

Parallabs Ltd har varit Vitrolifes distributör i Storbritannien och Irland för EmbryoScope time-lapse-system sedan 2011 och har uppnått en hög penetration av time-lapse på marknaden. "Förvärvet stärker Vitrolife i Storbritannien och Irland genom den breda erfarenhet som Parallabs besitter och möjlighet att erbjuda kunderna den kompletta Vitrolifeportföljen från en enda försäljningskanal"; säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife AB. "Det är glädjande att bli en del av Vitrolife och tillsammans bygga vidare utifrån båda företagens närvaro och anseende"; säger Phil Branston, majoritetsägare och grundare av Parallabs Ltd.

Den initiala köpeskillingen uppgick till 1,9 miljoner GBP. Köpeskillingen betalades kontant och finansierades av tillgängliga likvida medel. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling om 0,5 miljoner GBP utgå relaterat till försäljningsmål. Transaktionen förväntas öka koncernens intäkter med cirka 1 miljon GBP över en tolvmånadsperiod och bidra till en marginell ökning av EBITDA per aktie.  

Göteborg 10 maj 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/