Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife förvärvar teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens

08:30 / 10 April 2019 Vitrolife Press release

Vitrolife har förvärvat rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av artificiell intelligens ("AI") och ingått samarbetsavtal för vidareutveckling av teknologin.

Vitrolife har ingått avtal om överlåtelse och samarbete, avseende teknologi för att bedöma embryon, med Virtus Health, en ledande IVF-klinikkoncern baserad i Australien och Harrison.AI, ett teknologibolag som specialiserat sig på utveckling av AI-programvara inom hälsovårdssystem baserat i Australien. Teknologin kan med hjälp av time-lapsefilmer vid in vitro fertilisering (IVF) och före embryoöverföring förutsäga sannolikheten för att ett embryo leder till en framgångsrik graviditet. AI-teknologin stödjer överföring av ett embryo till kvinnan och förväntas förkorta tiden till graviditet genom att hjälpa embryologer att rangordna de mest livskraftiga embryona för urval och överföring.

Avtalen består av två huvudkomponenter:
  • Överlåtelse av immateriella rättigheter och patentansökningar avseende teknologin från nuvarande ägare ansvariga för utvecklingen, Virtus Health och Harrison.AI, och
  • Samarbetsavtal mellan parterna för en initial period om tre år för att säkerställa vidareutveckling av teknologin för time-lapseapplikationer.

Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. "Det är mycket glädjande att informera om samarbetet med Virtus Health och Harrison.AI för att utveckla och marknadsföra en ledande AI-teknologi för EmbryoScope time-lapse system", säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife.

Den initiala köpeskillingen i samband med överlåtelsen uppgick till 6 miljoner USD. Köpeskillingen betalades kontant och finansierades med tillgängliga kontanta medel. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utgår relaterat till produktutvecklingsmål. Transaktionen förväntas påverka EBITDA per aktie marginellt negativt under 2019 och positivt från 2020 när teknologin förväntas lanseras kommersiellt.  

Göteborg 10 april 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/