Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019: Hög lönsamhet och nytt affärsområde

08:30 / 23 April 2019 Vitrolife Press release

Första kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 312 MSEK (264), motsvarande en ökning med 18 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent varav 4 procent utgjorde organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 126 MSEK (106), motsvarande en marginal om 40 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 14 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 86 MSEK (72), vilket gav ett resultat per aktie om 0,79 SEK (0,66).
  • Marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i Kina.
Efter periodens utgång:
  • Förvärv och samarbetsavtal avseende teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens. Den initiala köpeskillingen i samband med överlåtelsen uppgick till 6 miljoner USD.

Göteborg 23 april 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/