Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

11:39 / 7 March 2019 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0000816043 ak
Innehavare Bure Equity AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 22 589 285
Antal rösträtter 22 589 285
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-03-06
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 20 573 285
 - direkt innehavda rösträtter 20 573 285
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 19 %
 - direkt innehavda rösträtter 19 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19 % 20 573 285
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 19 % 20 573 285
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 20 573 285
 - andel av rösträtter 19 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Henrik Blomquist
 - telefon 08-6120020
 - mejl henrik.blomquist@bure.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/