Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Information från Vitrolifes valberedning

08:30 / 25 February 2019 Vitrolife Press release

Styrelseledamoten Jón Sigurdsson föreslås till ny styrelseordförande i Vitrolife AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 2 maj 2019:

- att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter.

- omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Henrik Blomquist, VD Bure Equity AB. Carsten Browall har avböjt omval.

- nyval av Jón Sigurdsson till styrelsens ordförande, ledamot i Vitrolifes styrelse sedan 2015.

"Carsten Browall har avböjt omval efter sju år i styrelsen, varav sex år som styrelsens ordförande. Under Carstens ordförandeskap har bolagets marknadsvärde ökat från cirka 1,5 miljarder kronor till cirka 20 miljarder kronor. Valberedningen vill tacka Carsten Browall för ett utomordentligt arbete och välkomnar Jón Sigurdsson som ny ordförande", säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i slutet av mars.

Göteborg 25 februari 2019
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/