Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2018: Hög lönsamhet och god organisk tillväxt

08:30 / 8 February 2019 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 320 MSEK (271), motsvarande en ökning med 18 procent i SEK.
  • Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent och bestod av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 135 MSEK (103), motsvarande en marginal om 42 procent (38). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 11 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 84 MSEK (69), vilket gav ett resultat per aktie om 0,77 SEK (0,63).
  • Licens- och kommersialiseringsavtal med Illumina Inc. avseende preimplantatorisk genetisk testning. Vitrolife har, som en del av avtalet, genomfört en engångsbetalning till Illumina om 13 MUSD.
  • Nedskrivning av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring om 17 MSEK till följd av förändrad lanseringsplan.
Helåret 2018
  • Försäljningen uppgick till 1 151 MSEK (1 046), motsvarande en ökning med 10 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 5 procent och bestod av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 479 MSEK (408), motsvarande en marginal om 42 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 33 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 311 MSEK (265), vilket gav ett resultat per aktie om 2,85 SEK (2,43).
Efter periodens utgång
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 92 MSEK (80) motsvarande 0,85 SEK (0,74) per aktie, där föregående års siffra är omräknad med hänsyn till den split 5:1 som genomfördes 2018.

Göteborg 8 februari 2019 VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/