Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

10:01 / 4 October 2019 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0011205202 Shares
Innehavare William Demant Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-10-02
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 27 215 789
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 27 215 789
Andel
 - aktier 25,07199 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 25,07199 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 25,07199 % 27 215 789
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 25,07199 % 27 215 789
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag William Demant Fonden
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag William Demant Invest A/S
 - antal rösträtter 27 215 789
 - andel av rösträtter 25,07199 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 27 215 789
 - andel av rösträtter 25,07199 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pelle Munk-Poulsen
 - telefon +4539177300
 - mejl pmp@demant.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/