Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förstärker organisationen inom affärsutveckling

08:30 / 12 September 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife har utsett styrelseledamoten Fredrik Mattsson till chef för den nyinrättade funktionen New Business and Strategic Development med syfte att förstärka bolagets affärsutveckling. I samband med den nya operativa rollen avgår Fredrik Mattsson som styrelseledamot i Vitrolife AB och Henrik Blomquist, VD på Bure Equity AB, tillträder som adjungerad styrelseledamot fram till nästa årsstämma.

Fredrik Mattsson har lång erfarenhet av affärsutveckling inom bland annat medicintekniksektorn och tillträder sin nya befattning den 15 september. Han lämnar i samband med tillträdet sin anställning som Investment Director på Bure Equity AB. Den nyinrättade funktionen New Business and Strategic Development syftar till att stödja bolagets tillväxtstrategi och Fredrik Mattsson kommer att ingå i bolagets exekutiva ledning.  

Göteborg 12 september 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/