Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt hög lönsamhet

08:30 / 13 July 2018 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 283 MSEK (285), motsvarande en minskning med 1 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 5 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (112), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 8 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 80 MSEK (71), vilket gav ett resultat per aktie om 0,73 SEK (0,66).
  • Marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i USA.
  • Aktiesplit 5:1 genomförd enligt beslut på årsstämman.
  • Samarbetsavtal med GE Healthcare avseende gemensamma utbildningsaktiviteter för IVF-kliniker.
Januari - juni:
  • Försäljningen uppgick till 547 MSEK (529), motsvarande en ökning med 3 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 1 procent i lokala valutor och bestod av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 222 MSEK (207), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 11 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 151 MSEK (131), vilket gav ett resultat per aktie om 1,39 SEK (1,20).

Göteborg, 13 juli 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/