Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - mars 2018: Hög lönsamhet och Time-lapsetillväxt

08:30 / 24 April 2018 Vitrolife Press release

Första kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 264 MSEK (244),motsvarande en ökning med 8 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 8 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 106 MSEK (95), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 3 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 72 MSEK (60), vilket gav ett resultat per aktie om 3,29 SEK (2,73). 
  • Förvärv av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring.
  • Marknadsgodkännande för EmbryoScope i Kina.

Göteborg, 24 april 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/