Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

EmbryoScope godkänd för försäljning i Kina

11:00 / 1 February 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope i Kina och blir därmed det första bolaget att kunna marknadsföra en godkänd time-lapseinkubator på världens största IVF-marknad.

EmbryoScope är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för sex patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. "Det finns ett stort intresse för time-lapse i Kina och det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda EmbryoScope till klinikerna i Kina", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.

Göteborg 1 februari 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/