Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - september 2018: Hög lönsamhet och förstärkt erbjudande

08:30 / 6 November 2018 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
 • Försäljningen uppgick till 284 MSEK (246), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 7 procent och bestod av organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121 MSEK (98), motsvarande en marginal om 43 procent (40). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 11 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 75 MSEK (65), vilket gav ett resultat per aktie om 0,69 SEK (0,60).
Januari - september:
 • Försäljningen uppgick till 831 MSEK (775), motsvarande en ökning med 7 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 3 procent och bestod av organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 343 MSEK (305), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 22 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 227 MSEK (196), vilket gav ett resultat per aktie om 2,08 SEK (1,80).
 • Förvärv av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring.
 • Marknadsgodkännande för EmbryoScope i Kina.
 • Marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i USA.
 • Aktiesplit 5:1 genomförd enligt beslut på årsstämman.
 • Samarbetsavtal med GE Healthcare avseende gemensamma utbildningsaktiviteter för IVF-kliniker.
Efter periodens utgång:
 • Licens- och kommersialiseringsavtal med Illumina Inc. avseende preimplantatorisk genetisk testning. Vitrolife har, som en del av avtalet, genomfört en engångsbetalning till Illumina om USD 13 miljoner.

Göteborg, 6 november 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/