Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 21 november

08:30 / 4 October 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till vår kapital­marknadsdag den 21 november.

Vi kommer att berätta om vår verksamhet, som medverkar till att många människors önskan att få barn blir verklighet. Vi kommer att ge en uppdatering om marknadstrender och strategin tillsammans med en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen. Dessutom presenterar vi det nya partnerskapet med Illumina för preimplantatorisk genetisk testning. Det kommer att ges möjlighet att besöka en av våra produktions­anläggningar mellan ca kl 15:30-16:30. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Tid
21 november kl 16.30-18.30

Plats
Vitrolifes huvudkontor, Gustaf Werners gata 2, 421 32 Västra Frölunda/Göteborg

Anmälan
Meddela deltagande till Anita Ahlqvist per e-post investor@vitrolife.comeller telefon 031-721 80 83 senast den 5 november. En lättare måltid kommer att serveras så meddela eventuella allergier. Det är begränsat antal platser.

Göteborg 4 oktober 2018

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/