Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förvärvar licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring

08:30 / 11 January 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har förvärvat globala exklusiva licensrättigheter inom IVF-området avseende en teknologi som kan användas för embryoöverföring i samband med IVF-behandlingar. Vitrolife avser att kommersialisera teknologin genom att marknadsföra en unik embryotransferkateter.

Vitrolife uppskattar att det globalt årligen genomförs cirka 2,5 miljoner överföringar av embryon till kvinnor i samband med IVF-behandlingar och att det för detta ändamål används cirka 3 miljoner embryotransferkatetrar. Den globala marknaden för embryotransferkatetrar uppskattas till cirka 500 MSEK. För vissa patienter genomförs embryoöverföring utan komplikationer medan det för andra patienter är mer komplicerat. Detta kan bland annat bero på patientens anatomi. En komplicerad embryoöverföring kan medföra minskad chans till graviditet, ökat lidande för patienten samt ökade kostnader för kliniken i form av arbetstid. CrossBay Medical Inc. har utvecklat och patentskyddat en ballongteknologi som enkelt kan ta sig igenom svåra passager. Med denna teknologi som bas har CrossBay utvecklat en embryotransferkateter som är FDA- samt CE-godkänd med målsättning att göra alla överföringar okomplicerade och standardiserade. Produkten är ännu inte lanserad på marknaden. Vitrolife avser att lansera produkten under andra halvåret i låg volym på utvalda marknader bland annat med syfte att samla in kunddata om produktens fördelar samtidigt som förberedelser sker till exempel avseende högvolymproduktion.

"Förvärvet breddar produkterbjudandet och stödjer Vitrolifes ambition att erbjuda IVF-klinikerna de mest effektiva produkterna i sin strävan att bistå patienternas önskan att få barn", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife. "Vitrolife, med sin globala marknadsnärvaro och ambition att utveckla IVF-området är den rätta partnern för att kommersialisera teknologin", säger Piush Vidyarthi, VD på CrossBay.

Den initiala köpeskillingen uppgick till 5 miljoner USD. Köpeskillingen betalades kontant och finansierades av tillgängliga likvida medel. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar samt royaltybetalningar utgå relaterat till försäljning. Förvärvet förväntas att påverka EBITDA per aktie marginellt negativt under 2018-2020 samt positivt från och med 2021.

Göteborg 11 januari 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/