Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2017

11:00 / 30 January 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av boksluts­kommunikén för 2017. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 8 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5661 9445   

Telefonnummer Internationellt: +44 (0)1452 541003

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 3686368

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, CFO
Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0)1452 550000 (internationellt), användarkod 3686368.

Göteborg 30 januari 2018

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/