Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2017: Framgångar i Asien och inom Time-lapse

08:30 / 14 July 2017 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  •  Försäljningen uppgick till 285 MSEK (208), motsvarande en ökning med 37 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 33 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 112 MSEK (74), motsvarande en marginal om 39 procent (35).
  •  Nettoresultatet uppgick till 71 MSEK (48), vilket gav ett resultat per aktie om 3,28 SEK (2,21).
Januari - juni:
  •  Försäljningen uppgick till 529 MSEK (395), motsvarande en ökning med 34 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 30 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 207 MSEK (136), motsvarande en marginal om 39 procent (34).
  •  Nettoresultatet uppgick till 131 MSEK (87), vilket gav ett resultat per aktie om 6,01 SEK (3,98).

Göteborg, 14 juli 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 350 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/