Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2016: Stark tillväxt och förstärkt resultat

08:30 / 9 February 2017 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet:
  •  Försäljningen uppgick till 251 MSEK (199), motsvarande en ökning med 26 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 21 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 96 MSEK (81), motsvarande en marginal om 38 procent (41).
  •  Försäljningen påbörjades av det nylanserade time-lapsesystemet EmbryoScope+.
  •  Nettoresultatet uppgick till 60 MSEK (57), vilket gav ett resultat per aktie om 2,74 SEK (2,63).
Helåret: 
  •  Försäljningen uppgick till 856 MSEK (722), motsvarande en ökning med 19 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 18 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 303 MSEK (279), motsvarande en marginal om 35 procent (39).
  •  Nettoresultatet uppgick till 191 MSEK (183), vilket gav ett resultat per aktie om 8,77 SEK (8,42).
Efter periodens utgång: 
  •  Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 2,60 SEK (2,40) per aktie.

Göteborg, 9 februari 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland, Ungern och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/