Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

16:43 / 13 November 2017 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0000816043 Common Shares
Innehavare The Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 281 791
Antal rösträtter 1 281 791
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-11-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 966 959
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 966 959
Andel
 - aktier 4,45 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,45 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,45 % 966 959
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,45 % 966 959
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Capital Research and Management Company
 - antal rösträtter 966 959
 - andel av rösträtter 4,45 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 966 959
 - andel av rösträtter 4,45 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Benjamin Allen
 - telefon 2136150469
 - mejl GRGroup@capgroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/