Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

13:06 / 10 November 2017 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0000816043 Shares
Innehavare William Demants og Hustru Ida Emilies Fond - kaldet Oticon-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 293 644
Antal rösträtter 4 293 644
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-11-08
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 688 064
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 4 688 064
Andel
 - aktier 21,59 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 21,59 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 21,59 % 4 688 064
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 21,59 % 4 688 064
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag William Demants og Hustru Ida Emilies Fond - kaldet Oticon-fonden
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag William Demant Invest A/S
 - antal rösträtter 4 688 064
 - andel av rösträtter 21,59 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 688 064
 - andel av rösträtter 21,59 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pelle Munk-Poulsen
 - telefon +4539177300
 - mejl pmp@demant.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/