Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2016: God tillväxt och breddad produktportfölj

08:30 / 15 July 2016 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 208 MSEK (184), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 15 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 74 MSEK (62), motsvarande en marginal om 35 procent (34).
  • Nettoresultatet uppgick till 48 MSEK (39), vilket gav ett resultat per aktie om 2,21 SEK (1,77).
  • Förvärv av samtliga aktier i OCTAX och MTG, världsledande inom laserteknologi för IVF.
  • Vitrolife introducerar EmbryoScope+ och breddar produktportföljen inom time-lapse.
Januari - juni: 
  • Försäljningen uppgick till 395 MSEK (347), motsvarande en ökning med 14 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 15 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 136 MSEK (116), motsvarande en marginal om 34 procent (33).
  • Nettoresultatet uppgick till 87 MSEK (74), vilket gav ett resultat per aktie om 3,98 SEK (3,38).

Göteborg, 15 juli 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 360 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland, Ungern och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/