Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife introducerar EmbryoScope+ och breddar produktportföljen inom time-lapse

08:30 / 27 June 2016 Vitrolife Press release

Vitrolife är marknadsledande av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning. Med introduktionen av EmbryoScope+ kan bolaget erbjuda ytterligare ett högkvalitativt time-lapsesystem för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. EmbryoScope+ har en hög kapacitet i kombination med att ta liten plats, vilket erbjuder effektiva arbetsflöden och optimerad användning av klinikens resurser. Produkten kommer att introduceras på den kommande ESHRE-kongressen nästa vecka i Helsingfors, Finland.

EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator. EmbryoScope+ bygger på samma teknologi som en annan av bolagets globalt använda produkter, EmbryoScope, men med en större kapacitet för 15 patienter med upp till 16 embryon per patient i ett enda system. Den nya produkten tar liten plats, vilket är en fördel för laboratorier där ytan är begränsad.

"Time-lapsemarknaden växer och vi bedömer att användningen av time-lapsesystem har potential att bli en standard inom IVF-behandlingar. Med introduktionen av EmbryoScope+ blir vårt erbjudande inom time-lapse ännu mer flexibelt", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.

Time-lapseteknik gör det möjligt att studera hela utvecklingen av embryon och därmed öka sannolikheten att välja det embryo som har störst potential att leda till en graviditet. Användningen av time-lapseteknik har bevisats förbättra de kliniska resultaten. 

Göteborg, 27 juni 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 360 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern, Danmark och Tyskland. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/