Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förvärvar OCTAX och MTG, världsledande inom laserteknologi för IVF

08:30 / 1 June 2016 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i OCTAX Microscience GmbH "OCTAX" och MTG Medical Technology Vertriebs-GmbH "MTG". Vitrolife stärker därmed sin marknadsposition och breddar produktportföljen i ett tillväxtområde inom IVF.

Lönsamma tillväxtbolag
OCTAX har utvecklat och tillverkar det världsledande OCTAX Laser and Imaging Systems. MTG är exklusiv global distributör av OCTAX produkter samt agerar distributör i Tyskland, Österrike och Schweiz för IVF produkter från andra tillverkare. MTG utvecklar och marknadsför även ett eget sortiment av IVF produkter globalt, främst inom områdena cryo-förvaring, kvalitetskontroll och andrologi. Båda bolagens huvudkontor ligger i Bruckberg, Tyskland och bolagen har totalt cirka 30 medarbetare. Den konsoliderade nettoomsättningen för bolagen 2015 uppgick till 8,5 miljoner EUR (6,9). Det konsoliderade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för bolagen 2015 uppgick till 2,0 miljoner EUR (0,6). Den konsoliderade nettoomsättningen för bolagen under perioden januari - mars 2016 uppgick till 2,7 miljoner EUR (1,8).

Ledande teknologi
Produktområdet OCTAX Laser and Imaging Systems har störst omsättning. Det är ett modulärt koncept av hård- och mjukvaruverktyg, vilka är konstruerade för att uppnå maximal effektivitet och användarvänlighet. OCTAX lasersystem är kompatibla med mikroskop från de ledande tillverkarna. Systemen används vid olika behandlingsprocedurer inom IVF såsom biopsi av embryon för genetisk analys, assisterad äggkläckning och spermieinjektion (ICSI). Med hjälp av OCTAX Laser Shot™ och OCTAX NaviLase™ kan kliniker avlägsna några celler från embryot och använda dessa för selektion av embryon via metoder såsom PGS (pre-implantation genetic screening) samt PGD (pre-implantation genetic diagnosis).

Breddar produktportföljen och stärker marknadspositionen
Det finns en trend mot ökat användande av teknologier som exempelvis time-lapse och PGS vid IVF-behandlingar. Trenden mot ökat teknologiinnehåll drivs av förbättrade behandlingsresultat, ökad intjäningsförmåga och effektivare arbetsprocesser hos klinikerna. Antalet biopsier av embryon ökar kontinuerligt världen över till följd av ökat användande av PGS och PGD. I dagsläget använder majoriteten av IVF-klinikerna i världen laserteknologi i något behandlingssteg. I takt med att efterfrågan på biopsier av embryon ökar, bedömer Vitrolife att klinikerna kommer att investera i fler laserutrustningar av kapacitetsskäl. "Förvärven kommer att förbättra Vitrolifes produkterbjudande till kunderna, öka kunskapsbasen och förstärka marknadspositionen i syfte att skapa framtida tillväxt", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife. "Vitrolife, med sin globala marknadsnärvaro, starka varumärke och kompletterande produktportfölj, är den rätta strategiska partnern för MTG och OCTAX", säger Dr Klaus Rink och Richard Hampl-Portenlänger, majoritetsägare och grundare av OCTAX och MTG.

Nytt affärsområde inom Vitrolife
Verksamheten som bedrivs i OCTAX och MTG kommer att bli ett nytt affärsområde inom Vitrolifekoncernen. Dr Paul Gassner, som idag är VD för MTG, har utsetts till affärsområdeschef och kommer att rapportera till Vitrolifes VD Thomas Axelsson. Verksamheten kommer att vara baserad i Bruckberg, Tyskland.

Positivt bidrag till vinst per aktie
Köpeskillingen för båda bolagen uppgick till 13,7 miljoner EUR. Köpeskillingen betalades kontant och finansierades av tillgängliga likvida medel. Förvärven förväntas att bidra positivt till vinst per aktie från och med 2016.

Presentation på Vitrolifes kapitalmarknadsdag
Förvärven kommer att presenteras på telefonkonferensen i samband med delårsrapporten för perioden januari - juni 2016 fredagen den 15 juli klockan 10. Förvärven kommer även att presenteras på Vitrolifes kapitalmarknadsdag den 20 september i Göteborg.  

Göteborg 1 juni 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/