Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 20 september

08:30 / 15 June 2016 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till vår kapitalmarknadsdag den 20 september.

Vi kommer att berätta om vår verksamhet, som medverkar till att många människors önskan att få barn blir verklighet. Vi ger en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen i koncernen samt en presentation av Vitrolifes nya förvärv MTG och Octax i Tyskland.  Det kommer att ges möjlighet att besöka en av våra produktions­anläggningar samt se hur några av våra viktigaste produkter används.

Tid
20 september kl 16.00-19.00

Plats
Vitrolifes huvudkontor, Gustaf Werners gata 2, 421 32 Västra Frölunda/Göteborg

Anmälan
Meddela deltagande till Anita Ahlqvist per e-post investor@vitrolife.comeller telefon 031-721 80 83 senast den 26 augusti. En lättare måltid kommer att serveras så meddela eventuella allergier. Det är begränsat antal platser.

Göteborg 15 juni 2016

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 360 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern, Danmark och Tyskland. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/