Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2016: God tillväxt i samtliga regioner

08:30 / 26 April 2016 Vitrolife Press release

  • Försäljningen uppgick till 187 MSEK (162), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (54), motsvarande en marginal om 33 procent (33). I resultatet ingick engångskostnader om 5 MSEK relaterat till den planerade konsolideringen av time-lapseverksamheten. Rensat för dessa uppgick marginalen till 36 procent.
  • Lansering av ett nytt sortiment av aspirationsnålar för ägguttag.
  • Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (35), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,61).

Göteborg 26 april 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/