Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

10:38 / 4 February 2016 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0000816043 Ordinary Shares
Innehavare Nordea Funds Oy

Före transaktionen
Antal aktier 1 154 422
Antal rösträtter 1 154 422

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-02-03
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 048 034
- direkt innehavda rösträtter 1 048 034
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 4,8274 %
- direkt innehavda rösträtter 4,8274 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,8274 % 1 048 034
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,8274 % 1 048 034

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 048 034
- andel av rösträtter 4,8274 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Maiken Lesemann
- telefon 004555472020
- mejl nims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/