Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2015: God tillväxt och förstärkt resultat

08:30 / 14 July 2015 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 184 MSEK (129), motsvarande en ökning med 42 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 32 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 5 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (38), motsvarande en marginal om 34 procent (29). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (23), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,16).
Första halvåret:
  • Försäljningen uppgick till 347 MSEK (249), motsvarande en ökning med 39 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 23 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 54 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 4 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (74), motsvarande en marginal om 33 procent (30). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 20 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 74 MSEK (46), vilket gav ett resultat per aktie om 3,38 SEK (2,28).

Göteborg 14 juli 2015
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/