Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2015: God tillväxt och förstärkt resultat

08:00 / 28 April 2015 Vitrolife Press release

  • Försäljningen uppgick till 162 MSEK (119), motsvarande en ökning med 36 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 19 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Unisense FertiliTech A/S om 22 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 4 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 MSEK (36), motsvarande en marginal om 33 procent (31). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 12 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 35 MSEK (22), vilket gav ett resultat per aktie om 1,61 SEK (1,12).

Göteborg 28 april 2015

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com) har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/