Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Årsredovisning 2014

11:00 / 13 April 2015 Vitrolife Press release

Idag publicerar Vitrolife Årsredovisning 2014 (på svenska) samt Summary Annual Report 2014 (på engelska). Dokumenten bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/).

Summeringen på engelska är ett kortare dokument som sammanfattar huvudpunkterna i Årsredovisning 2014, men är ingen ersättning för den och innehåller inte all information som behövs för att ge full förståelse för koncernens resultat, finansiella position och framtidsutsikter, vilket ges i Årsredovisning 2014, som kan laddas ner på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/).

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 17 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon
031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 13 april, 2015

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/