Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2015: Ökad organisk tillväxt

08:30 / 5 November 2015 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 177 MSEK (125), motsvarande en ökning med 41 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 25 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 11 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82 MSEK (49), motsvarande en marginal om 46 procent (39). Resultatet har påverkats positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK. Rensat för denna engångspost uppgick EBITDA till 65 MSEK, motsvarande en marginal om 37 procent. Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 10 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 52 MSEK (36), vilket gav ett resultat per aktie om 2,41 SEK (1,79).
Januari - september:
  • Försäljningen uppgick till 523 MSEK (374), motsvarande en ökning med 40 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 25 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 79 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 6 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 198 MSEK (123), motsvarande en marginal om 38 procent (33). Resultatet har påverkats positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK. Rensat för denna engångspost uppgick EBITDA till 181 MSEK, motsvarande en marginal om 35 procent. Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 30 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 126 MSEK (81), vilket gav ett resultat per aktie om 5,79 SEK (4,07).

Göteborg 5 november 2015
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/