Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende delårsrapport

08:30 / 2 July 2014 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - juni 2014. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 11 juli kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=190811

alternativt direkt innan konferensen på:
  •  Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110 
  •  Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 946172

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 fredagen den 11 juli.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller  +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 946172.

Göteborg 2 juli 2014
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/