Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2014: Förstärkt resultat och god tillväxt

08:30 / 11 July 2014 Vitrolife Press release

Andra kvartalet:
  • Omsättningstillväxten var 9 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 129 MSEK (116), motsvarande en ökning med 12 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av STEEN Solution™ till Xvivo om 3 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Vitrolife lanserade bolagets nya odlingsmedia för time-lapse, G-TL™.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 MSEK (19), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (16).
  • Nettoresultatet uppgick till 23 MSEK (12), vilket gav ett resultat per aktie om 1,16 SEK (0,61).
Första halvåret:
  • Omsättningstillväxten var 10 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 249 MSEK (221), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av STEEN Solution™ till Xvivo om 5 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 13 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 64 MSEK (36), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (16).
  • Nettoresultatet uppgick till 46 MSEK (24), vilket gav ett resultat per aktie om 2,28 SEK (1,21).

Göteborg 11 juli 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/