Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

"Summary Annual Report 2013" på engelska

11:00 / 11 April 2014 Vitrolife Press release

Idag publicerar Vitrolife "Summary Annual Report 2013" på engelska. Den bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/).  

Summeringen är ett kortare dokument som sammanfattar huvudpunkterna i Årsredovisning 2013, men är ingen ersättning för den och innehåller inte all information som behövs för att ge full förståelse för koncernens resultat, finansiella position och framtidsutsikter, vilket ges i Årsredovisning 2013, som kan laddas ner på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/).

Tryckta versioner av Årsredovisning 2013 samt Summary Annual Report 2013 kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 11 april, 2014

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/