Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Årsredovisning 2013

08:30 / 11 April 2014 Vitrolife Press release

Idag publicerar Vitrolife sin svenska årsredovisning för 2013. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/).  

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras per post under vecka 17. Distribution sker till Vitrolifes nytillkomna nordiska aktieägare sedan förra året samt till kvarstående aktieägare som begärt utskick.

Den tryckta årsredovisningen kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 11 april, 2014

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/