Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2014: God tillväxt och kraftigt förstärkt resultat

08:30 / 6 November 2014 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
  • Omsättningstillväxten var 9 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 125 MSEK (109), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 3 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44 MSEK (23), motsvarande en rörelsemarginal om 35 procent (21).
  • Nettoresultatet uppgick till 36 MSEK (17), vilket gav ett resultat per aktie om 1,79 SEK (0,85).
Januari - september
  • Omsättningstillväxten var 10 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 374 MSEK (329), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 8 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 107 MSEK (59), motsvarande en rörelsemarginal om 29 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 81 MSEK (41), vilket gav ett resultat per aktie om 4,07 SEK (2,06).
Efter periodens utgång:
  • Vitrolife AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Unisense FertiliTech A/S, marknadsledare inom embryoövervakning, time-lapse, för IVF.

Göteborg 6 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 250 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/